Bulundugunuz Sayfa: Anasayfa Egesoft HBYS

Egesoft HBYS

Birinci basamak sağlık hizmeti sunulan her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilmek, gelir ve giderleri sağlıklı  olarak izleyebilmek, gelir kaçaklarını önlemek, kaynakları doğru yönlendirebilmek ve hastane yönetimine stratejik kararlar verebilmesi için bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmış %100 web tabanlı bilgi yönetim sistemidir.

Egesoft HBYS paket yazlımı ideal bir bilgi sisteminden beklenildiği gibi kullanıcı gereklerini  karşılayan, kolay kullanılabilir, etkin, güvenilir, kolay güncellenebilir ve modüler bir yapıya sahiptir. Implementasyon aşamasında hastane gereksinimlerine göre düzenlemeler etkin ve hızlı olarak yapılabilmekte, hastaneye özgü modeller oluşturulabilmektedir. 18 Yıllık HBYS tecrübemizle tüm segmentlerdeki hastanelere uygun çözümler geliştiriyoruz.

Teknik Özellikleri

 • Web Tabanlı Sistem.
 • Kullanım kolaylığı.
 • Çok kullanıcı desteği.
 • Diğer genel otomasyonlar ile entegrasyon imkanı.
 • İleri düzeyde sistem güvenliği.
 • Hastanelerin farklı çalışma şekillerine göre düzenleme yapabilme imkanı.
 • Hasta kimlik kaydının isteğe göre belirlenebilmesi.
 • Barkod ve optik okuyucu desteği.
 • Hastanın eski geliş bilgilerinin tüm detayları ile saklanabilmesi.
 • Hastanın sistemde o an nerede olduğunu ve hangi aşamada beklediğini kolayca izleyebilme.
 • Gerekebilecek her türlü raporu alma imkanı.
 • Her türlü istatistiki bilginin alınabilmesi imkanı.
 • Periyodik olarak otomatik yedekleme.
 • Program ile ilgili her türlü teknik destek.
 • Kullanıcı işlemlerinini takip edilebilmesi.
 • Web server üzerinden hasta takip imkanı.
 • LIS ile tam entegrasyon sayesinde laboratuvar sonuçlarının her birimden takip edilebilmesi.

Hasta Kayıt & Kabul & Danışma

 • Ziyaretçilerin, Hastaların veya hasta yakınlarının hastaneye geldiklerinde hastaları, doktorlar ile hastane personeli hakkında soracakları bilgiye yanıt vermek üzere hazırlanmıştır.
 • Hastaneye gelen hasta yakınları hastasının ;
 • Bulunduğu birimi, kaçıncı kat, oda numarasını, oda telefon numarasını, yatak numarasını, yatış tarihini, tedavi yapan hekimi gibi bilgileri hasta yakınlarının sormaları durumunda yanıtlamak için hazırlanmıştır.
 • Bu modülde hastayı TC kimlik numarasına, adı, soyadı, baba adı vb. bilgilerine göre arama yapabiliriz.
 • Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri, adres bilgileri, hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk bilgileri girilmesi için hazırlanmıştır.
 • Hastayı polikliniklere sevk ettiğimiz de hastanın hak sahipliğini sorgulamaya yönelik(Takip numarası alma) web servisleri bu modülden de çalıştırılabiliyor.
 • Kimlik, adres ve kurum bilgilerinin kaydı hastanın hastaneye ilk gelişinde bir kez yapılıyor, sonraki gelişlerinde bu bilgiler aynı dosya numarası üzerinden izleniyor, dosya numarasına kolayca ve değişik sorgulamalarla erişiyoruz, bu bilgilerin yeniden girilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak gerekli hallerde bu bilgiler için düzeltme yapılabiliyor. Her hasta için tekbir kayıt yapılmaktadır. İki defa aynı hastayı kayıt yapmamak için gerekli önlemler bulunmaktadır.
 • İşlemleri yapılan hastalara otomatik olarak poliklinik sıra numarası veriliyor, Hasta kayıt ve sıra işlemleri ile ilgili etiket ya da barkod alınabiliyor.
 • Hastanın daha önce kaydı var ise bu hastaya ait TC kimlik numarasını yazdığımız zaman otomatik olarak hastanın bilgileri geliyor, eğer hastanın ilk gelişi ise TC kimlik numarasını yazdığımız zaman o TC kimlik numarasına ait hastanın kimlik bilgilerini MERNİS üzerinden otomatik olarak çekiyor. Daha sonra hastaya ait adres bilgilerini dolduruyoruz.
 • Hastanın ilk bilgilerinde eğer hastaya ait bir ek bilgi(diyabet, hepatit, özürlü, tansiyon, sıtma vb.) girilmiş ise hastayı kayıt esnasında otomatik olarak bilgilerini getirmektedir.
 • Muhasebe modülü ile entegreli olarak çalışmaktadır.
 • Hastaya ait yatış işlemleri ve yatış barkodu basabiliyoruz.
 • Hastalar hastaneye gelişlerinde eksik bilgi borcu vb. durumlar için o hastaya ait uyarılar koyabiliyoruz.
 • Yabancı hastalar için pasaport numarası ve hastanı isteği doğrultusunda hastaya rumuz da koyabiliyoruz.
 • Hastaya ait TC kimlik numarasını her yazdığımızda MERNİS üzerinden kontrol edebiliyoruz.

 

 

Kan Bankası

Bu modül hastaneye Kızılay kan bankasından gelen kanlar vb. yerlerden alınan kanları kayıt altına almak için hazırlanmıştır.

 • Gelen kanlar öncelikle bizim sisteme kaydı yapılır. Kaydı yapılan kan torbaları için ürün giriş barkodu basıyoruz. Gerekli bilgileri giriyoruz.
 • HBYS ile entegreli olarak çalıştığı için hasta üzerinden kan ve kan ürünleri istemi yapılınca bu modül üzerinde istemi yapılan ürün hakkında gerekli bilgileri ve hastaya ait bilgileri görüyoruz.(adı, soyadı, servisi, kan grubu vb.)
 • Hasta üzerine çıkışı yapılacak olan kan ve kan ürünü için cross mach barkodu ve hasta üzerine çıkışı yapılınca ürün çıkış barkodu basıyoruz.
 • HBYS üzerinde hastaya ait kan ve kan ürünlerinin durumunu da takip edebiliyoruz. Bu durumlar; beklemede , ürün kaydı yapıldı, ürün çıkışı yapıldı, tranfuzyon yapıldı gibi kan ve kan ürününün durumunu takip edebiliriz.

MTS(Muayene Tanıma Sistemi )

Bu modül poliklinik önünde bekleyen hastalar arasında sıra nedeni ile çıkabilecek sorunları önlemek için hazırlanmıştır.

 • MTS poliklinik önünde bulunan  dış ekranlarımız da çalışmaktadır. Bu ekran da hastaların adı soyadı ve sıra numaraları ve hastanın cinsiyetini belirlemek için erkek ve kadın resmi görünmektedir.
 • Ekranda  sırada olan 3 hasta ve muayeneye giren hasta isimleri görünür.
 • Hastayı muayene için içeri çağırdığımızda ses ile uyararak ekranda sadece çağrılan hastanın ismi görünür.
 • Mts üzerinde  acil poliklinikleri için de TRİAJ UYGULAMASINI çalıştırabiliyoruz.
 • MTS modüllüne bağlı olarak da hastalar için kart ile sıra alma sistemimiz çalışmaktadır.  MTS sistemimiz açık olduğu  sürece muayene olacağı poliklinik önündeki hasta tanıma sisteminden sıralarını alabilirler. Sıra alma konusunda bir sınırlamamız yoktur. Sadece gideceği her poliklinik önünden sıralarını alabilirler.

Her hastaya özel basılan kartlar herhangi bir karışıklığa neden olmaz bu kartlar sadece bir hasta için geçerlidir.

Sağlık.Net

İçerik Düzenleniyor...


MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)


Kolay ve pratik olarak kullandığımız bu modülde; 
Şablon tanımları
Çalışma cetveli Randevu istisna
Boş slot sorgulama
Randevu sorgulama
Randevu durum güncelleme
Günlük veri sorgulama yapılabilmektedir.


Ayrıca MHRS masasına gerek kalmadan HBYS üzerinden günlük sorgu ve liste alınabilmektedir.

 

MKYS Entegrasyon

İçerik Düzenleniyor...


İTS(İlaç Tanıma Sistemi)

İlaç Takip Sistemi web tabanlı olup. Sağlık bakanlığı ile entegre çalışmaktadır. Gelen İlaçları ister karekod ile ister xml yapısı ile ister ise paket alım yöntemi ile sisteme kayıt edilerek. İTS sistemine bildirilir. Bildirim yapılan ilaçların işlem çeşidine göre çıkış ve deaktivasyon bilgileri sisteme gönderilmektedir.

Diş Tedavi İşlemleri Modulü

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde HBYS modülümüz üzerinden hastalara ilk kayıt, muayene ve tedavi işlemleri yapılabilmektedir. Girişimsel işlemler ekranından girilen işlemler hangi dişe uygulandıysa poliklinik defterinden de takibi açısından aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ‘Ağız Planı’ tablosunda işlem yapılan dişler seçili bir şekilde görülmektedir.

Poliklinik defterinde bulunan Diş Planı butona tıklandığında aşağıdaki Diş İşlemleri penceresi karşımıza gelmektedir.Hastalara yapılan bütün işlemler Diş Şemasına göre girilmektedir. Diş çekimi, detertraj, dolgu, protez vs. gibi işlemler hangi dişe uygulandıysa diş şemasından uygulanan diş seçilerek kaydedilir.

Çekilen bir dişe tekrar aynı işlem girilmek istendiğinde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sistem tarafından gerekli uyarı gelmektedir.

Diyaliz

İçerik Düzenleniyor...


Eczane

İçerik Düzenleniyor...

Poliklinik

 • Web mimari tabanlı olup, hasta sevk kabul ile ilgili bilgileri tutmaktadır.
 • Hastanın öz geçmiş bilgilerini ekrana yansıtarak doktor ve hemşireyi bilgilendirmektedir.
 • Hasta ek bilgisi formu ile hastanın kronik hastalığı, özür durumu, duyarlı olduğu ilaçlar vb. bilgilerin bir sonraki başvurusunda doktor veya hemşireyi uyarmasını sağlar.
 • Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile entegreli çalışır, hasta sevk bilgilerinin yanında randevu saati ile kullanıcıyı bilgilendirir.
 • Farklı menülerden arındırılmış, anlık işlemlerin tek ekran üzerinden girilmesi sağlanmıştır. (Muayene kabul işlemi, tanı kodları girişi, tedavi, sevk, yatış işlemleri)
 • Hasta muayene kabul anında ücreti ödenmemiş hasta kabulünü önler, Ücretini ödemiş hastanın kabulünden sonra doktor tarafından istenen girişimsel, tahlil-tetkik işlemlerinin Vezne Modülüne aktarılarak hastanın ve kullanıcın evraksız, hızlı işlem yapmasını sağlar.
 • Doktor tarafından gerekli görülen istemlerin (Radyoloji, Laboratuvar, vb. işlemler) ilgili birimlere otomatik iletilir, sonuç ve görüntüler otomatik görülebilmektedir.
 • SGK kapsamındaki hastaların provizyon sorgulamaları hastayı kayıt etmeden önce veya kayıt edildikten sonra yapılabilir.
 • Yatış, sevk veya tedavi edilme işlemleri farklı menülere girmeden ana ekrandan hızlı ve kolayt bir şekilde yapılır.
 • MTS modülü ile ortaklaşa çalışır. İlgili birime sevki olan hastaların ana ekrandan tek tıkla kabulünü ve çağrılması sağlar.
 • Tedavi işlemleri devam eden hastaların ana ekrandan kolayca bulunması ve işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesini sağlar.
 • E-Rapor sistemine entegreli olup, tek form ile ilaç, teşhis, doz bilgilerinin girilmesi ve Medula sistemine gönderilmesini sağlar.
 • E-Reçete sistemine entegreli olup, tek form ile ilaç ve doz bilgilerinin girilerek gönderilmesini sağlar.
 • Girişimsel ve Tahlil formlarımızdan hastaya uygulanması gereken işlemler kolaylıkla girilebilir, birim veya doktor bazlı hazırlanmış kod panelleri ile birden fazla girişimsel veya tahlil girişinin tek kod ile aktarılmasını ve ilgili birime gönderilmesini ve gerekirse barkodunun basılmasını sağlar.
 • İş görmezlik, günübirlik raporların sitem üzerinden kaydının yapılmasını ve çıktı alınmasını sağlar.
 • Sağlık Net ile ilgili girişlerde kullanıcı uyarılır ve İlgili Sağlık Net bildirimi için gerekli form açılarak girişinin yapılmasını sağlar. Kullanıcı Sağlık Net Formundan ilgili girişlerini düzeltebilir veya yeni girişleri yapabilir.
 • Hastaya verilecek veya doktorda kalacak matbu belgeler (epikriz, hizmet dökümü vb. formlar) pdf formatında çıktı alınabilir veya kayıt edilebilir.
 • Hastanın ana ekrandan tedavi edilmesi ile faturalandırma menüsüne aktarılması sağlanır.
 • Hastanın müşahede de tutulması gerekli ise müşahede formundan giriş ve çıkış zamanlarının seçilerek müşahede kalma süresi otomatik hesaplanır.
 • Hasta için icapçı hekim çağırılması gerektiğinde ana ekrandan içapçı formu ile doktor ile görüşme, doktor geliş tarihleri girilir, icapçı doktorun hasta için görüş ve istekleri kayıt altına alınır.
 • Konsültasyon istemi varsa ana ekranda konsültasyon butonu renk değiştirerek doktoru veya hemşireyi uyarır. Konsültasyon formundan konsültasyon isteyen hekim, klinik ve hasta bilgileri görüntülenir. Konsültasyon işleminden sonra formdan tanı ve tedavi açıklamaları yazılır.
 • Acil serviste muayene rengi girişini sağlar.
 • İstenirse; hastanın TC kimlik numarası, protokol veya dosya numarası ile ilgili doktor tarafından istenmiş tahlil-tetkik sonuçlarını veya raporlarını internet üzerinden alması sağlanır.

Radyoloji

 • Web mimari tabanlı olup, poliklinik ve servisten Direk Grafi, USG, CT, MR istemlerinde bütçe kodu olmadan da formdan işaretlenerek girilebilmektedir. Girişi yapıldığında ilgili birime anında istem olarak iletilmektedir.
 • Hastayı evraklar karmaşasından kurtararak, istem kabul şeklinde çalışmaktadır.
 • Radyoloji birimlerine ve odalarına randevu işlemleri yapılabilmektedir.
 • Radyoloji kabul ve çekim işleminden sonra ilgili tetkikler faturalandırma işlemlerine yansıtılmaktadır.
 • Dijital ortamda görüntüleme ve raporla işlemi yapmaktadır.
 • Hastanın filmleri onay sonrasında doktor veya hemşire bilgisayarına aktarılır. Hastanın film, evrak ve rapor sonucu için beklemesine gerek kalmadan poliklinik veya klinikten işlemlerini hızlı bir şekilde yapması sağlanır.
 • İstenirse hastaya ilgili görüntüler CD ortamında verilebilir.
 • İcapçı hekim veya radyoloji uzmanının hastane gelmeden internet üzerinden ilgili Direk Grafi, CT ve MR görüntülerini görebilmesi sağlanır. Gerekirse rapor yazılabilir.
 • Klinik veya poliklinik bilgisayarları üzerinde film üzerinde kontrast işlemleri, büyüteç ve ölçümleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir.
 • İstenirse; hastanın TC kimlik numarası, protokol veya dosya numarası ile ilgili doktor tarafından istenmiş tahlil-tetkik sonuçlarını veya raporlarını internet üzerinden alması sağlanır.
 • İstemlere tanımlanan şablon rapor dosyaları ile rapor yazımında kullanıcıya vakit kaybettirmeden sadece ilgili tetkik için rapor dosyalarını sunar. Doktor veya kullanıcı hazır şablon üzerinde değişiklik yaparak kısa sürede rapor yazabilir.

Randevu Yönetimi

İçerik Düzenleniyor...


Sağlık Kurulu

SAĞLIK KURULU RAPOR ÇEŞİTLERİ;

Tam Teşekküllü Raporlar

 • Memurluk
 • Sözleşmeli Personel
 • Öğretmenlik
 • Öğrenci olur
 • Yurt Kayıt
 • Polislik
 • Yurt Dışı İşçi
 • Evlat Edinme
 • Huzur Evine Giriş
 • Özel Güvenlik
 • Silahlı Özel Güvenlik
 • Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
 • Ehliyet
 • Silah Ruhsatı
 • Gemi adamı olur
 • Özürlü Raporları
 • 2022 Malul Maaşı
 • Bakıcı Maaşı
 • Vergi Muafiyeti
 • ÖTV İndirimi
 • Durum bildirir Rapor
 • Özel Özürlü Eğitim için
 • Özel Tertibatlı Araç
 • Özürlü Kimlik Kartı
 • H Sınıfı Ehliyet
 • Sakat iş için
 • Tayine Esas Rapor _Ücretli (Resmi Yazı ilede başvurulabilir)
 • Vasi Tayini Raporu _Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)


Kurulda görüşülecek vakalar için önceden gerekli hazırlıkların yapılmasına imkan vermekte, otomatik olarak tetkik ve konsültasyon istekleri yapılabilmektedir.

Hastanenin işlev ve yetkilerine uygun olarak (rapor, yurtdışı, tedavi, hakem hastane vb.) gerekli formlar oluşturulabilmekte, yetki veya işlev değişikliği durumunda gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir.
Yatan Hasta

Polikliniklerden servise yatırılan hastanın girişimsel işlemlerini, tahlillerini, radyoloji işlemlerini vb. işlemleri kontrol emek amacı ile hazırlanmıştır.

 • Serviste yatan hastaların ve taburcu olmuş hastaların listesini ayrı ayrı aynı ekran üzerinde görebiliyoruz.
 • En üst kısımda hangi hastayı seçer isek o hastaya ait bilgiler geliyor. Bu bilgiler protokol numarası adı soyadı TC kimlik numarası baba adı doğum yeri-tarihi vb. bilgileri gelir.
 • Seçili hastaya ait tahlil sonucunu, tahakkuk tutarını, ilaç ve malzeme dökümünü gibi bilgilerin dökümlerini alabiliriz.
 • Bu modülün sağ tarafında ise hastanın işlem durumu(taburcu., yatıyor,başka servise nakil vb. durumlar)geldiği poliklinik,yatıran hekim,yatış tarihi gibi bilgiler bulunur.
 • Seçil hastaya aynı ekran üzerinden girişimsel işlem, tahlil, radyoloji ilaç epikriz reçete doğum bildirim(kadın doğum servisi için)ilaç heyet ve medula işlemlerini takip edebiliyoruz.
 • Medula işlemlerini tek ekran üzerinden yapılabiliyor.Takip alma , silme,okuma,fatura etme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

Vezne

 • Hastaneye gelen ücretli hastaların her türlü işlemlerinin, ücretlendirilmesi ve tahsili yapılır.
 • Yurtdışı hastaları ve Bağ-Kur’lu hastaların katılım paylarının tahsili yapılır.
 • Sağlık Kurulu Rapor Gelirleri tahsil edilir.
 • İhale Ve Şartname Gelirlerinin tahsil edilir.
 • Hasta istediği tahlil veya tetkiki ödeyip, diğerlerini daha sonra ödeme yapabilmektedir. Hasta daha sonra geldiğinde daha önce yapmış olduğu ödemeler ödeme miktarından otomatik düşülür.
 • Ücretli hastanın tedavi ücretini ödediği bilgisi ilgili birimlere otomatik olarak aktarılıyor.
 • Ücretli hastaların her türlü muayene, tetkik ve tedavi işlemlerini ancak ödemelerini tamamladıktan sonra yapılmasına izin veriliyor.
 • Ödeme şekilleri göre ( Nakit, Senet, Kredi kartı ) tahsilat türü seçilebilir.
 • Ücret alınan tüm hizmetlerde Vezne makbuzu çıktısı verilmekte ve çıktıda ödenen ücretin ayrıntılı dökümü, kişi bilgisi, kayıt işlemi le ilgili veriler de yer almaktadır. ( isteğe bağlı diğer bilgiler de eklenebilir )
 • Birden fazla vezne tanımlanabilir, yapılan giriş çıkışların kayıtları bir arada tutulur.
 • Her Kullanıcı kendi şifresiyle programı açar, Vezne makbuzu çıktısı üzerinde kendi ismi yazar, iptal ve iade işlemlerini yaparken nedenini de programdan belirler.
 • Her kullanıcı yaptığı işlemleri sorgulayabilir ve çıktı alabilmektedir.
 • İstatistik bilgiler ( Defter listesi, Kredi kartı listesi, icmal listesi, iptal ve iade listeleri vb. ) İstenilen aralıkta, Kişi bazlı veya toplu sorgulanabilir ve çıktı alınabilmektedir.
Depo Ambar

İçerik Düzenleniyor...

Hastane Yönetimi

 • Yöneticiler, günlük hastane içi hareketleri, poliklinik, yatan hasta, sevk almış ve muayene olmuş vb. sayıları kolaylıkla erişebilirler.
 • Hastane personellerinin unvan ve görev aldığı birimleri görüntüler. İstenildiğinde kişi ek ödeme bilgilerini aylık olarak görüntülenmesini sağlar.
 • Aylık Medula faturalandırma bilgi raporu ile klinik ve polikliniklerin faturalandırma gelir durumu takip edilebilmektedir.
 • İlaç ve Malzeme Raporu ile grubuna göre malzemelerin hastane giriş ve çıkışları ve stok durumlarının görüntülenmesi sağlanır.
 • Branşa göre ve dönem aralığı girilerek hastane sevk bilgileri ile sevk tanı kodlarının görüntülenmesini sağlar.
 • Ayaktan, yatan ve ilaç malzeme gider ve gelirleri ile tahakkuk, fatura ve farklarını göstererek kurumun mali durum analizini sunar.

İstatistik

 • Tsim ve Resmi kuruluşların istedikleri istatistik form ve bilgileri listeler.
 • Tahlil-Tetkik, Girişimsel işlem kodları veya ICD 10 kodlarını tarih aralığında, klinik veya poliklinik seçilerek sorgulama imkanı sağlar.
 • Defter raporları ile poliklinik, klinik, ameliyathane ve diş ile ilgili defter bilgilerinin alınması sağlar.
 • Dönem raporları ile ameliyat, doğum, resmi formlar ile yoğun bakım raporlarının alınmasını sağlar.
 • Doktor, servis veya poliklinik seçimi ile yatan hasta, yatan hasta gün sayısı, poliklinik sayısı, ameliyat, günü birlik girişimsel işlemler, konsültasyon, tetanoz, pünomoni, sevk sayıları vb. bilgileri almanız sağlar.
 • Hasta TC Kimlik numarası veya dosya numarası ile yıl içersindeki poliklinik kayıt ve tahakkuklarını görebilmenizi sağlar.

Muhasebe Fişi

İçerik Düzenleniyor...


.